Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden 2019 van de Camping La Chapelle

1. Om te reserveren stuurt u het bijgevoegde reserveringsformulier, via de post of per fax, samen met de aanbetaling terug. U kunt tevens via onze website reserveren: www.camping-la-chapelle.nl

2. Wanneer u reserveert, vragen wij u enkel om een aanbetaling (zie reserveringsformulier voor verdere uitleg). Het restantbedrag wordt in rekening gebracht bij aankomst, maar mag ook voor aankomst voldaan worden. Wij vragen u tevens een borg van 200€ voor de huuraccommodaties die u bij vertrek terugkrijgt, minus verrekening van kosten door schade die door u zijn aangericht. De mogelijke betalingswijzen zijn: contant, bankpas of credit card (Visa en Mastercard).

3. Bij vervroegd vertrek is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling. Iedere klant is verplicht in het bezit te zijn van een geldige verzekering. De camping is niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.

Extra kosten:
a) Voor een kampeerplaats: toeristenbelasting, ecotaks en 26€ reserveringskosten.
b) Voor verhuur: toeristenbelasting, ecotaks, 26€ reserveringskosten en extra verhuurkosten vanaf de 3de persoon.
Toeristenbelasting : 0,66€ per nacht per persoon boven de 18 jaar.
Ecotaks : 0.34€ per dag en per persoon
Extra huurkosten :  verplicht voor toegang tot alle faciliteiten en activiteiten van de camping evenals het verbruik van gas, water en elektriciteit. Voor volwassenen en Kinderen tussen 13 en 18 jaar bedraagt dit 15€ per persoon per week en 21€ voor 2 weken en 24€ voor 3 weken. Voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar bedraagt dit 10€ per persoon per week en 13€ voor 2 weken en 16€ voor 3 weken. Dit is enkel voor de periode tussen 08 juni en 01 september 2019 en voor personen boven de 9 jaar. Buiten deze periode en voor kinderen onder de 9 jaar is het gratis.

5. Toegang Aqua Park: Shorts en korte broeken zijn verboden. Externe bezoekers zijn niet toegestaan.

6. Reserveringen kunnen tot 6 weken voor aankomst gewijzigd worden, indien er andere mogelijkheden openstaan. Uw reservering is nominatief en mag niet zonder toestemming van de camping gewijzigd worden

7.

Annulering: Mocht u onze annuleringverzekering niet afgesloten hebben en toch uw verblijf willen annuleren, houden wij 30€ annuleringskosten en 26€ reserveringskosten in (een totaal van 56€). Dit geldt tot 6 weken voor aankomst. Na deze termijn van 6 weken wordt er niets meer terugbetaald.

8. Annuleringsverzekering: Het is mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten tegen betaling van 3€ per dag ( te vermenigvuldigen met het aantal dagen van uw verblijf).
De annulering van uw verblijf is alleen mogelijk en geldig als dit wordt gedaan per brief of per mail. Deze verzekering loopt af bij aankomst. Met deze annuleringsverzekering worden alle kosten, behalve de kosten van de verzekering zelf, terugbetaald.

9. Uw verblijf: Uw verblijf is persoonsgebonden en onderverhuur aan derden is niet toegestaan. Aankomsten zijn vanaf 16 uur en vertrekken voor 10 uur voor de verhuur en voor 12 uur en vanaf 12 uur voor de staanplaatsen. Mocht u niet op de gereserveerde datum aankomen; blijft uw reservering nog 24 uur geldig, gerekend vanaf 12 uur of 16 uur vanaf de eerste dag. Onze huureenheden zijn geschikt voor maximaal 4 of 6 personen en onze kampeerplaatsen voor maximaal 6 personen. Voor uitzonderingen raden wij u aan contact met ons op te nemen. Beschadiging en/of niet verrichte schoonmaak zal bij uw vertrek in rekening worden gebracht. Het is niet toegestaan een tent naast uw verblijf te plaatsen. Barbecues zijn verboden. De camping kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan persoonlijke elektrische apparatuur of andere bezittingen, andere dan apparatuur die in uw accommodatie aanwezig is.

10. Mocht de huurder zich niet aan het reglement houden dan heeft de directie van de camping, zonder verdere uitleg, de mogelijkheid een eind te maken aan het verblijf van de huurder.

Om de volledige veiligheid van minderjarigen op onze camping te waarborgen, informeren wij u dat: elke minderjarige moet worden begeleid door een volwassene. Als de volwassene niet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige is, moet deze een toestemming afgeven die ondertekend is door de ouder(s) of door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Onbegeleide minderjarigen moeten ouderlijke toestemming met contactgegevens en de identificatie van hun wettelijke vertegenwoordigers presenteren.

11. Camping La Chapelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade tijdens online reserveren, of bij gebruik van ons draadloos internet (WIFI).

12. Camping La Chapelle behoudt zich het recht om beeldmateriaal waar u mogelijk op staat te gebruiken voor toekomstige publicaties.

13.BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

13.1. De informatie die u ons overdraagt met betrekking tot de reservering zal niet aan derden overgedragen worden.
Tijdens het bezoek van de klant aan onze site of ter gelegenheid van zijn bestelling, verzamelen wij drie algemene categorieën informatie:
De informatie die de klant ons verstrekt
De informatie die wij automatisch verzamelen tijdens het gebruik van de site Domaine des Naïades
De informatie die wij via derden verzamelen
Deze informatie wordt door de onderneming Domaine des Naïades als vertrouwelijke informatie beschouwd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling en voor verbetering en personalisering van de communicatie en het serviceaanbod voor klanten van de onderneming Domaine des Naïades, afgestemd op interessegebieden van de klant.
De klant heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen de verspreiding van zijn persoonsgegevens aan partners via het adres: dpo@homair.com.

13.2. Overeenkomstig de bepaling van 20 december 2017 heeft de klant het recht om:
– toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens,
– correctie en verwijdering van zijn gegevens te vragen (recht om vergeten te worden),
– zijn gegevens te laten overdragen,
– zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens,
– zijn toestemming in te trekken of het gebruik van zijn gegevens te beperken,
– richtlijnen te bepalen met betrekking tot het bewaren, het verwijderen en het verspreiden van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden en zich te verzetten tegen telefonische verkoop door zich in te schrijven op de BLOCTEL-lijst,
– een klacht in te dienen bij de CNIL of de controleautoriteit van zijn land van vestiging.
Hij kan deze rechten eenvoudig uitoefenen door te schrijven aan dpo@homair.com of aan het volgende adres:
HOMAIR Vacances
570, avenue du Club Hippique, ‘Immeuble le Derby’
CS 20405
F-13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02
Declaratie bij de CNIL nr. 1071348
Voor elke aanvraag moet om veiligheidsredenen een geldig identiteitsbewijs en een kopie van de ontvangen communicatie per post worden verzonden om de verwerking van uw aanvraag te vereenvoudigen.

13.3. Voor meer informatie over ons beleid voor bescherming van persoonsgegevens kan de klant ons handvest raadplegen op de site https://www.homair.com/nl/privacybeleid of per e-mail een elektronische versie hiervan aanvragen.